BestPixel - Bartnicki Patryk | Fotograf - Retuszer

Wzory umów oraz innych dokumentów

W tym miejscu możesz pobrać wzory umów.

 

Pamiętaj, że poniższe dokumenty są jedynie wzorami, zawarte w nich punkty możemy indywidualnie zmieniać lub całkowicie z niego zrezygnować.

– Nie dotyczy punktów zapewniających bezpieczeństwo oraz pozwolenia na rozpowszechnianie wizerunku. Każda zmiana jest rozpatrywana i nanoszona indywidualnie.

 

Każdy dokument jest sporządzany oraz podpisany w dwóch, jednakowych kopiach. Dokumenty dotyczące sesji podpisywane są przed rozpoczęciem zdjęć.

Wzór umowy dla sesji TFP

Zgoda dla osoby niepełnoletniej

Zamknij menu