Wzory umów oraz innych dokumentów

W tym miejscu możesz pobrać wzory umów oraz oświadczeń.

Pamiętaj, że poniższe dokumenty są jedynie wzorami, prawie każdy zawarty w nich punkt możemy indywidualnie zmieniać lub całkowicie z niego zrezygnować.
– Nie dotyczy punktów zapewniających bezpieczeństwo oraz pozwolenia na rozpowszechnianie wizerunku.

Każdy dokument jest sporządzany oraz podpisany w dwóch, jednakowych kopiach. Dokumenty dotyczące sesji w studio podpisywane przed zdjęciami.

 

Uwaga!

Proszę o zapoznanie się i zadawanie pytań najpóźniej na dzień przed planowaną sesją. Z przyjemnością wyjaśnię każdy punkt poniższych dokumentów.

Możliwość pobierania wzoru umowy i zgody została czasowo wyłączona ze względu na konieczność dostosowania ich do nowych wymogów zgodnych z RODO. Nowe wzory będzie można pobrać już za kilka dni.

Za utrudnienia przepraszam.

Zgoda dla osoby niepełnoletniej w sesji TFP

Wzór umowy sesji TFP

Wzory Full Baner