BestPixel - Bartnicki Patryk | Fotograf - Retuszer

Photoshop – jak stworzyć wielostronicowy pdf

Wielostronicowy pdf

Zapisać dokument jako pojedynczą stronę pdf jest banalnie proste. Wybieram plik ->zapisz jako, następnie typ:pdf i po wybraniu w oknie dialogowym interesującej nas wersji, kompresji itd. itp. w wyznaczonej przez nas lokalizacji pojawi się dokument. Ale co w przypadku, gdy chcemy, aby nasz dokument składał się z kilku stron?

 

W 5 krokach pokażę Ci jak łatwo przygotować i zapisać każdą warstwę jako oddzielną stronę w jednym dokumencie. Kroki 1/2/3 są opcjonalne – przydadzą się w przypadku, gdy nasz dokument zawierać ma zdjęcia w określonej, powtarzalnej ilości na każdą stronę. Jeżeli Cię to nie interesuje od razu przejdź do kroku 4.

Tworzenie pliku pdf składającego się z kilku stron za pomocą programu Photoshop:

Krok 1 (opcjonalny)STYKÓWKA

Aby automatycznie umieścić zdjęcia na warstwie w programie Photoshop wybieramy: Plik -> Automatyzuj -> Stykówka II

 

PDF - stykówka

 

A – wskazujemy folder, w którym znajdują się zdjęcia.
B – określamy rozmiar dokumentu (będzie to rozmiar strony pliku pdf).
C – w tym polu tworzymy układ, ilość zdjęć w pionie i w poziomie (kolumny / wiersze); lepiej nie zaznaczać opcji obracania zdjęć.
D – jeżeli chcemy, aby zdjęcia były podpisane, zaznaczamy checkbox – podpis będzie taki sam jak nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

 

PDF - stykówka 2

 

Wskazówka: Jeżeli chcemy zachować możliwość edycji układu lub tekstu, należy odznaczyć „Spłaszcz wszystkie warstwy

Photoshop stworzy warstwy z poukładanymi zdjęciami. Niestety każda warstwa będzie oddzielnym dokumentem.

 

PDF - stykówka 3

 

Krok 2 (opcjonalny)AKCJA

Aby przenieść warstwy do 1 dokumentu możemy skorzystać z 2 sposobów. 1 – ręcznie przenosimy (przeciągamy) warstwę z jednego dokumentu na drugi. 2 – zapisujemy każdy dokument, np jako .jpg i używamy stosu.

Jeżeli mamy dużą ilość „warstw” do zapisania, najlepszym i najszybszym sposobem będzie stworzenie akcji, która ułatwi cały proces.

Otwieramy panel akcji, następnie klikamy w ikonę katalogu i podajemy nazwę:

 

pdf akcja 1

 

Teraz należy utworzyć nową akcje. Klikamy w ikonę:pdf new iko Nadajemy nazwę. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć cały proces, przypisujemy klawisze skrótu, za pomocą których szybko ją uruchomimy.

 

pdf akcja 2

 

Uruchamiamy nagrywanie  Zapisujemy plik poprzez „zapisz jako” (skrót klawiszowy CTRL + SHIFT + S). Najlepiej stworzyć nowy folder, aby później łatwo odnaleźć lokalizację wszystkich plików. Nie zmieniamy nazwy pliku!

 

PDF akcja 3

 

Zamykamy dokument. Photoshop spyta nas czy zapisać zmiany – wybieramy „Nie

W panelu akcji klikamy w pdf iko Stworzyliśmy akcje do zapisu. Teraz za pomocą skrótu uruchamiamy naszą akcje na każdym dokumencie.

 

Krok 3 (opcjonalny)STOS

Skrypt automatycznie otworzy i umieści zapisane pliki w jednym dokumencie na osobnej warstwie. Uruchamiamy go poprzez Plik -> Skrypty -> Wczytaj pliki do stosu…

 

PDF stos 1

 

Podajemy lokalizację naszych plików. Czas składania zależny od ilości plików, ich rozmiaru oraz sprzętu na którym pracujemy.  W efekcie końcowym otrzymujemy idealnie poukładane warstwy.

 

PDF stos 2

 

Krok 4KOMPOZYCJE WARSTW

Przechodzimy do zapisywania warstwy jako strony naszego pliku pdf. W tym celu należy włączyć „Kompozycje warstw”. Znajdziemy je w Okno -> Kompozycje warstw.

 

Wskazówka: Jeżeli tworzymy stronę zawierającą więcej elementów (tekst, grafika, warstwy dopasowania) niż w naszym przykładzie warstwy stykówki, musimy je zamienić na obiekt inteligentny. Usprawni nam to w przyszłości ewentualną edycje.

 

Wyłączamy widoczność zbędnych warstw. Pozostawiamy jedynie tą, z której chcemy stworzyć stronę dokumentu pdf. Kolejność stron jest tworzona według kolejności dodawania kompozycji warstw. Aby stworzyć kompozycje klikamy w panelu kompozycji warstw w przycisk pdf new iko Następnie zaznaczamy wszystkie pola w oknie

 

PDF stos 3

Czynność tą powtarzamy dla każdej warstwy.

 

Krok 5: ZAPIS PDF
Wybieramy Plik -> Eksportuj -> Kompozycje warstw do PDF…

 

PDF zapis 1

 

Jeżeli nie mieliśmy zapisanego wcześniej pliku PSD, Photoshop poinformuje nas o konieczności wcześniejszego zapisania zanim użyjemy eksport. Zapisujemy plik PSD i ponownie uruchamiamy eksport.

 

PDF zapis 2

 

Po udanym eksporcie wyskoczy okno dialogowe (alarm skryptu) z informacją o powodzeniu i lokalizacji gdzie został zapisany plik.

 

PDF zapis 3

PDF

Dodaj komentarz

Zamknij menu